nl | fr | eng
3D Laserscanning van de Ezelpoort in Brugge 3D model van het douanekantoor in Sydney 3D Laserscanning van de PALL tunnel 3D Laserscanning van een historisch gebouw te Gent 3D Laserscanning van een villa

Infrastructuur

Ingewikkelde constructies in het domein van de burgerlijke bouwkunde zoals bruggen en tunnels worden gedetailleerd ingemeten met 3D laserscanning.

Foto Craeybeckxtunnel  3D model-scan Craeybeckxtunnel  

 Combinatie van 3D laserscanning en mobile mapping, Craeybeckxtunnel, Antwerpen

Voor infrastructuur projecten wordt ook gebruik gemaakt van 3D laserscanning voor de aanmaak van een digitaal terrein model (DTM) en voor topografische opmetingen. Voor het inmeten van langere trajecten zoals wegenis of spoorwegen wordt doorgaans mobiele scanning gebruikt ipv statische scanning. Bij mobiele scanning, ook wel mobile mapping genoemd, wordt de data ingewonnen met behulp van scanners en fotocamera's op een voertuig. Meer informatie over mobile mapping kunt u terugvinden op www.mobile-mapping.be.

Mobile Mapper T158