nl | fr | eng
3D Laserscanning van de Ezelpoort in Brugge 3D model van het douanekantoor in Sydney 3D Laserscanning van de PALL tunnel 3D Laserscanning van een historisch gebouw te Gent 3D Laserscanning van een villa

Wat doet een laserscanner?

3D Laserscanning is een meetmethode waarbij een object of oppervlakte wordt gescand door lasertechnologie. Een laserscanner is een apparaat dat met hoge snelheid lichtpulsen uitstuurt onder een veranderende verticale en horizontale hoek tot het volledige zichtbare oppervlak 360° rond bedekt is. Voor elke puls wordt de afstand berekend tussen scanner en gemeten object door de verstreken tijd te bepalen tussen uitgestuurde en ontvangen puls. Elk punt dat gescand wordt zal naar een pixel omgezet worden met gekende x-, y-, z- en reflectiewaarde of intensiteit. Het resultaat is een puntenwolk van miljoenen punten.

Laserscanner Scanstation 2 kerk T158Mobile Mapper T158

Statische laserscanning             Dynamische laserscanning

Bij laserscanning kan men 2 type situaties onderscheiden: enerzijds statische laserscanning vanuit een vaste positie welke de hoogste nauwkeurigheid en puntendichtheid haalt, en anderzijds dynamische laserscanning waarbij de scanners in beweging zijn tijdens het meten. Dynamische laserscanners worden gebruikt door mobile mapping voertuigen en door bemande en onbemande vliegtuigen. Voor meer informatie over mobile mapping kan je terecht op de website www.mobile-mapping.be

Algemeen worden statische laserscanners opgedeeld volgens hun inzetbaar scanbereik. Hier wordt een onderscheid gemaakt tussen korte, middellange en lange afstand. Afhankelijk van het type laserscanner zijn heel wat toepassingen mogelijk.

Type Scanner Scanafstand Toepassingen
Korteafstandscanners 0,5 cm tot 2 m medische toepassingen, bodyscanning, reverse engineering
Middellangeafstandscanners 1 m tot 300 m industrie, burgerlijke bouwkunde, architectuur, erfgoed en archeologie
Langeafstandscanners tot meer dan 1km mijnindustrie, stadsmodellen

 

Voor de landmeetkundige toepassingen zijn de middellangeafstandscanners het meest geschikt. Teccon bvba is hierbij uw specialist.

 

Projectvoorbeeld

Statische laserscanning van Lycée Delamarre Deboutteville in Forges-Les-Eaux (Frankrijk)

Terreinwerk: opstelling van statische laserscanners op verschillende posities rond de gebouwen

 Forges les eaux foto

Tussenproduct: 3D puntenwolk

 Forges-les-eaux puntenwolk

Eindproduct: Gevelplannen

Forges Les Eaux Plan T158