nl | fr | eng
3D Laserscanning van de Ezelpoort in Brugge 3D model van het douanekantoor in Sydney 3D Laserscanning van de PALL tunnel 3D Laserscanning van een historisch gebouw te Gent 3D Laserscanning van een villa

Industrie

De petrochemie maakt al jaren gebruik van 3D laserscanning, maar ook andere industriële sectoren zien meer en meer het nut van deze techniek voor het beheer van industriële plants.

Op basis van de scandata worden as-builtplannen en 3D modellen aangemaakt. Bij piping installaties wordt aan de objecten in deze modellen gegevens gekoppeld ivm isometrieën en onderhoud die gebruikt kunnen worden voor het beheer van de installatie.

Palltunnel team T158

3D puntenwolk tunnel T158

tunnel 3D model T158

 

Terreinwerk (links), puntenwolk (midden) en 3D model (rechts) van de Pall tunnel

De scandata geeft informatie over de huidige situatie, maar biedt ook inzicht in uitbreidingsmogelijkheden. Door combinatie van de 3D puntenwolk van de bestaande installatie met het ontwerp van de nieuw toe te voegen elementen wordt met clash detection nagegaan waar er conflicten optreden. Conflicten worden in de ontwerpfase gedetecteerd, waardoor de uiteindelijke implementatie vlotter verloopt.

3D laserscanning van complexe industriële installaties vraagt de nodige kennis, inzicht en ervaring. Door een goede keuze van de opstelpunten en opstelhoogtes wordt de installatie zo volledig mogelijk gescand.

3D tekening industrie

3D tekening Pall tunnel