nl | fr | eng
3D Laserscanning van de Ezelpoort in Brugge 3D model van het douanekantoor in Sydney 3D Laserscanning van de PALL tunnel 3D Laserscanning van een historisch gebouw te Gent 3D Laserscanning van een villa

Energie

Een volledige elektriciteitsmast kan opgemeten worden vanuit een paar opstelpunten van de 3D laserscanner rond de mast. In de scan zijn ook kabels, isolatoren enz zichtbaar. De 3D puntenwolk wordt vervolgens gebruikt voor de opvolging van de onderdelen en de controle van de nabijheid van vegetatie en bebouwing in relatie tot de hoogspanningskabels.

Hoogspanningsmast T158

3D Laserscanning wordt ook ingezet voor het bepalen van het betonvolume van windmolens om daaruit vervolgens het gewicht af te leiden.