nl | fr | eng
3D Laserscanning van de Ezelpoort in Brugge 3D model van het douanekantoor in Sydney 3D Laserscanning van de PALL tunnel 3D Laserscanning van een historisch gebouw te Gent 3D Laserscanning van een villa

FAQ: Veelgestelde vragen

Hier vindt u een antwoord op veelgestelde vragen over 3D laserscanning. Heeft u een bijkomende vraag of vindt u geen antwoord? Neem dan vrijblijvend contact met ons op.

Hardware

Hoe nauwkeurig zijn de metingen?

Voor de middellangeafstandscanners: Een snel antwoord hierop is minder dan een millimeter tot een centimeter.

Afhankelijk van het type scanner heeft elk punt een standaardafwijking. We kunnen hogere nauwkeurigheden bereiken door meer scanningen uit te voeren.

 

Hoe worden de puntenwolken gekleurd?

Een interne digitale camera of een opbouw hogeresolutie digitale camera neemt foto's die tot een 360° panoramafoto kan worden samengevoegd. Vervolgens wordt elk punt van de puntenwolk gekleurd volgens de foto.

 

Kan er in een welbepaald coördinatensysteem worden gewerkt ?

We kunnen zowel in een lokaal stelsel als in een internationaal stelsel (WGS84, LB72, …) werken. Indien gevraagd meten we de grondcontrolepunten in met GNSS. (GNSS = Global Navigation Sattelite System welke ook GPS, Glonass, … omvat).

In industriële plants gebruiken we normaal gezien het lokaal systeem van de klant.

 

Zijn 3D-laserscanningpunten even goed als punten opgemeten met landmeetkundige totaalstations?

Deze zijn net hetzelfde maar met het voordeel dat er veel meer zijn, en deze als het ware een 3D foto vormen.

 

Software

Hoe groot zijn de bestanden?

De originele scanbestanden zijn al gauw enkele gigabytes groot, maar zodra zij verwerkt zijn hangt de grootte af van het dataformaat en van de grootte van het project uiteraard.

 

Wat zijn de meest gebruikte dataformaten?

PTS bestanden voor laserdata en LAS bestanden voor LIDAR data zijn de meest courant gebruikte formaten om de data over te zetten.Andere courante formaten zijn LAZ, ASCII en POD.

 

Wat is LASER?

Een laser (Light Amplification by Stimulated Emission of Radiation) is een toestel dat licht opwekt gebruik makend van een zeer smalle band in het elektromagnetisch spectrum.

 

Hoe werkt een 3D laserscanner?

Een laserscanner is een apparaat dat met hoge snelheid lichtpulsen uitstuurt onder een veranderende verticale en horizontale hoek tot het volledige zichtbare oppervlak 360° rond bedekt is. Voor elke puls wordt de afstand berekend tussen scanner en gemeten object door de verstreken tijd te bepalen tussen uitgestuurde en ontvangen puls.

 

Wat is een fasescanner? En een pulsscanner?

Het zijn beide tijd gebaseerde (time-based) laserscanners: zij meten het tijdsverschil tussen zenden en ontvangen.

De tijdsmeting bij een fasescanner wordt gerealiseerd door een continue gemoduleerde laserstraal uit te zenden en het faseverschil tussen de uitgezonden en de teruggekaatste puls te meten.

Een pulsscanner zendt geen continue laserstraal uit, maar stuurt korte laserpulsen uit die vervolgens teruggekaatst wordt door het voorwerp. De tijd tussen de uitgezonden puls en de ontvangen puls wordt geregistreerd.

 

Wat zijn de producten die je kan maken met een 3D laserscan?

Puntenwolken, digitale kleurenortho's, volumeberekeningen, modellen van civiele objecten zoals bruggen en gebouwen, animaties, aanzichten een doorsnedes van gebouwen, virtuele wandelingen, …

 

Wat is ruis?

Als iemand voor de scanner loopt of als iets beweegt tijdens het scannen dan wordt dit ook geregistreerd. Deze niet-relevante punten worden achteraf opgeruimd met de verwerkingssoftware. Een fasescanner krijgt ook meer ruis naarmate de afstand toeneemt tot het te scannen object.

 

Hoe lang duurt een 3D laserscan?

Afhankelijk van het type scanner en de ingestelde of gevraagde resolutie duurt een opstelling normaal gezien 5 minuten tot een kwartier met een fasescanner en een half uurtot een uur met een pulsscanner. Voor de meeste projecten wordt de laserscanner op verschillende plaatsen opgesteld zodat er zo weinig mogelijk schaduwen of occlusies ontstaan. Hoe groter en hoe complexer het te scannen object, hoe meer opstellingen nodig zijn.

 

Kost 3D-laserscanning meer dan een traditionele landmeetkundige interventie?

Dit hangt af van de complexiteit. Voor een eenvoudig project zal de traditionele landmeetkundige interventie goedkoper blijven.

Bij projecten waarbij veiligheid, interventietijd (stilleggen van machines), complexiteit (buizen, …) een belangrijke rol spelen is 3D-laserscanning vaak de meest geschikte techniek.

 

Kan je scandata combineren met andere data?

Zeker. Wij vergelijken regelmatig bestaande 2D en 3D-metingen met scandata. Ook de combinatie van scandata van 3D-laserscanning, mobile mapping en Lidar vanuit de lucht is mogelijk.

 

Is een scanner gevaarlijk voor de mensen in de omgeving?

Neen. De laserstraal van de gebruikte scanners is niet schadelijk voor het menselijke oog. Teccon is VCA** gecertificeerd en maakt een veiligheidsplan op voor 3D-laserprojecten.

 

Waarom kan enkel gescand worden bij droog weer?

Regendruppels of mist zorgen voor ghostpoints en refractie van de laserstraal.

 

Wat zijn ghostpoints?

Ghostpoints zijn punten waarbij een foutieve afstand werd geregistreerd tijdens de inwinning, waardoor ze in de puntenwolk op de verkeerde plaats worden weergegeven. Deze punten worden doorgaans uit de puntenwolk verwijderd.

 

Wat is refractie van een laserstraal?

Het afbuigen of 'breken' van de laserstraal op het moment dat die van het ene naar het andere transparante medium gaat.  Bij regen of mist gaat het om de overgang van lucht naar water. Door de afbuiging gaat het lasersignaal verloren of ontstaat een foute meting.