nl | fr | eng
3D Laserscanning van de Ezelpoort in Brugge 3D model van het douanekantoor in Sydney 3D Laserscanning van de PALL tunnel 3D Laserscanning van een historisch gebouw te Gent 3D Laserscanning van een villa

Erfgoed

Registratie van geometrische informatie van monumenten, standbeelden, archeologische overblijfselen enz levert een grote bijdrage aan de preservatie van erfgoed. Door het grote bereik, de hoge nauwkeurigheid en het hoge detailniveau waarmee data in korte tijd kan worden ingewonnen is 3D laserscanning een zeer geschikte techniek voor het documenteren van erfgoed. Elk object, elke ruimte en elk detail wordt geregistreerd en blijft beschikbaar voor historisch onderzoek en blijft bewaard voor het nageslacht.

De scandata kan daarnaast ook gebruikt worden voor stabiliteitsanalyses, visualisaties, animaties, aanmaak van plannen, doorsneden, aanzichten en 3D modellen. Ze vormen een rijke bron aan informatie voor archeologisch onderzoek.

3D model Ezelpoort Brugge