nl | fr | eng
3D Laserscanning van de Ezelpoort in Brugge 3D model van het douanekantoor in Sydney 3D Laserscanning van de PALL tunnel 3D Laserscanning van een historisch gebouw te Gent 3D Laserscanning van een villa

Waarom kiezen voor 3D laserscanning?

3D Laserscanning is een methode om snel betrouwbare gedetailleerde informatie van objecten zoals gebouwen, infrastructuur en industriële installaties te verzamelen. Om verschillende redenen wordt steeds vaker beroep gedaan op 3D laserscanning.

Snel en volledig

Het grote voordeel is dat in een korte periode zeer veel punten met zeer hoge nauwkeurigheid worden gemeten en opgeslagen en dit tot in de kleinste details. Ook moeilijk bereikbare plaatsen kunnen met deze techniek worden ingemeten. De scanning veroorzaakt weinig of geen hinder voor de omgeving omdat werken en industriële installaties niet stop gezet moeten worden tijdens de datainwinning.

De verzamelde data kan gebruikt worden om een bestaande toestand te visualiseren. Dit kan op verschillende manieren: door de puntenwolk zelf te bekijken, door plannen op te maken op basis van de gemeten punten (in 2D of 3D) of door de puntenwolk te modelleren. Indien er achteraf nog iets bijgemeten moet worden, kan dit rechtstreeks in de puntenwolk en moet men niet meer terplaatse gaan.

Visualisatie en communicatie

Nieuwe ontwerpen kunnen geplaats worden in de 3D puntenwolk of het 3D CAD model van de bestaande omgeving. De 3D visualisatie maakt het eenvoudiger om verschillende opties tegen elkaar af te wegen en maakt de communicatie tussen de verschillende betrokken partijen gemakkelijker, waardoor men sneller tot een consensus komt.

Veiligheid

De meting kan uitgevoerd worden vanop een veilige afstand. Door vooraf het 3D model te bestuderen, hoeven mensen zich niet langer dan noodzakelijk in gevaarlijke ruimtes te begeven.

Nauwkeurigheid

Tegenwoordig wordt de huidige of 'as-built' situatie meestal vastgelegd met traditionele gereedschappen als meetlinten, laserafstandmeters, totalstations, etc.  Door de hoge nauwkeurigheidsgraad van +/-2 mm op 25 m is het niet meer noodzakelijk dat mensen alles opmeten wat een zeer tijdrovende taak is.

Kostenbesparend

Alle informatie wordt in korte tijd ingewonnen. Vervolgens kan alles van op het kantoor worden ingemeten en gekarteerd. Indien er later nog iets zou moeten worden bijgemeten, kan dit in de reeds ingewonnen data. Hierdoor worden ook reiskosten beperkt.