nl | fr | eng
3D Laserscanning van de Ezelpoort in Brugge 3D model van het douanekantoor in Sydney 3D Laserscanning van de PALL tunnel 3D Laserscanning van een historisch gebouw te Gent 3D Laserscanning van een villa

Techniek

3D Laserscanning voor landmeetkundige toepassingen is een methode om snel betrouwbare gedetailleerde informatie van objecten zoals gebouwen, infrastructuur en industriële installaties te verzamelen. Met laserscanners worden van op afstand driedimensionale coördinaten gemeten met een snelheid tot 1.000.000 punten per seconde. Ze scannen het oppervlak van objecten automatisch, systematisch en aan hoge snelheid in tot op een afstand van 250 m. De gemeten punten worden later verwerkt tot een nauwkeurige 3D puntenwolk van miljoenen punten die de gescande omgeving weergeeft en die als basis dient voor het opstellen van 2D plannen, 3D modellen, visualisaties en simulaties. Gelijktijdig ingewonnen 360° foto's maken het mogelijk om de scande omgeving nog beter te visualiseren.

Laserscanner Scanstation 2 kerk T158

Wat doet een laserscanner?

3D Laserscanning is een meetmethode waarbij een object of oppervlakte wordt gescand. Elk punt dat gescand wordt zal naar een pixel omgezet worden met gekende x-, y-, z- en reflectiewaarde. Het resultaat is een puntenwolk van miljoenen punten.

Lees meer

stadhuis Antwerpen plan-scan-foto T158

Waarom kiezen voor 3D laserscanning?

3D Laserscanning is een methode om snel betrouwbare gedetailleerde informatie van objecten zoals gebouwen, infrastructuur en industriële installaties te verzamelen. Om verschillende redenen wordt steeds vaker beroep gedaan op 3D laserscanning.

Lees meer

terreinwerk 3Dlaserscanning T158

Wie voert 3D laserscanning uit?

Voor een betrouwbaar en nauwkeurig resultaat is het belangrijk dat de 3D laserscanning wordt uitgevoerd door mensen met een grondige landmeetkundige kennis.

Lees meer